Algemene voorwaarden

Algemeen
Op deze pagina vind je de algemene leverings,- verkoop en betalingsvoorwaarden van IBIZA HAIRWRAPS, gevestigd in Aalsmeer. IBIZA HAIRWRAPS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Uitgangspunt in onze bedrijfsfilosofie is het aangaan en behouden van een goede relatie met onze klanten. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden .De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met IBIZA HAIRWRAPS.

Opdracht aanvaarding
Alle opdrachten en bestellingen worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en dienovereenkomstig verwerkt. Je aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van het IBIZA HAIRWRAPS bestelsysteem.

Artikel 1- Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn exclusief BTW.
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Voor verzending brengt IBIZA HAIRWRAPS verzendkosten in rekening. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de grootte van uw bestelling en het land waar deze naartoe verzonden wordt. De pakketten worden door de pakketdienst van POST NL verzonden tenzij anders overlegd met de klant.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Het is ook mogelijk het via de bank over te maken. Wij zullen dan het pakket verzenden zodra het geld bij ons op de rekening staat.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.
5.2 Veel van onze producten worden op maat gemaakt. Mocht het voorkomen dat producten tijdelijk niet op voorraad zijn, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.
5.3 IBIZA HAIRWRAPS is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.
5.4 IBIZA HAIRWRAPS is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door POST NL..

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 Retouneren/Ruilen is mogelijk, als het bestelde pakket helemaal compleet is zoals het bij ons besteld was en dit schriftelijk aan ons gemeld wordt binnen 2 dagen na ontvangst van het pakket.
6.2 U dient het pakket onbeschadigd, in de originele verpakking, op een deugdelijke manier verpakt zodat er geen schade ontstaat aan de kwetsbare delen zoals de veren, en voldoende gefrankeerd aan ons te retouneren, voorzien van uw naam, bestelnummer en bankrekening nummer.
6.3 Na ontvangst van de retourzendig zullen wij u het volledige bedrag minus eerder gemaakte verzendkosten terug betalen binnen 14 werkdagen, mits de geretourneerde artikelen in goede staat zijn ontvangen.

Artikel 7 – Garantie
7.1 IBIZA HAIRWRAPS geeft een garantieperiode van 1 maand op de armbanden. Mits deugdelijk gedragen en niet mee gezwommen of gedoucht is. De IBIZA Hairwraps vallen niet onder deze garantie periode alsmede de veren die verwerkt zijn in de hoofdbanden. De IBIZA Hairwraps worden volledig handgemaakt waardoor er ondanks hetzelfde design, kleine verschillen kunnen blijken. Dit resulteert dat het kan zijn dat de lengte van de hairwraps een paar mm/cm kan verschillen.
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van IBIZA Hairwraps.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig product van IBIZA HAIRWRAPS naar keuze.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd voorafgaand aan de retourzending contact te worden opgenomen met info@ibizahairwraps.nl. Vermeld uw naam, adres en woonplaats, factuurnummer en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een reactie.
7.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 IBIZA HAIRWRAPS doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Alle producten bezitten dan ook die eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten. Na ontvangst van de artikelen dient u deze direct te controleren. Mochten deze niet aan uw verwachtingen voldoen, niet conform uw bestelling zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de website dient u dit per ommegaande per email info@ibizahairwraps.nl aan ons te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen per mail of telefonisch.
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van IBIZA HAIRWRAPS is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. IBIZA HAIRWRAPS kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. IBIZA HAIRWRAPS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
8.3 IBIZA HAIRWRAPS is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.4 IBIZA HAIRWRAPS is niet aansprakelijk voor de schade aan het haar die kan ontstaan aan het haar na het dragen van een IBIZA HAIRWRAP evenals aan de schade die kan ontstaan door foutief gebruik van onze producten zoals in de mond steken of inslikken van veren, kralen of bedels die verwerkt zijn in onze producten.

Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft IBIZA HAIRWRAPS in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat IBIZA HAIRWRAPS gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht via de mail: info@ibizahairwraps.nl of via de post: IBIZA HAIRWRAPS, Ketelhuis 3, 1431LS Aalsmeer. Hierop zal uiterlijk binnen 30 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.
11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 – Privacybeleid
12.1 Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.
12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door IBIZA HAIRWRAPS. IBIZA HAIRWRAPS gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van IBIZA HAIRWRAPS mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van IBIZA HAIRWRAPS
IBIZA HAIRWRAPS
info@ibizahairwraps.nl
Kamer van Koophandel nummer: 34217888
BTW nummer: 195981248B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 IBIZA Hairwraps | sitemap | rss