IBIZA HAIRWRAPS respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.ibizahairwaps.nl ( " Website "), alsmede de privacy van haar klanten die via onze website een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze  Website en van jou als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen. 

1. Toepasselijkheid:

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via onze Website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze Website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden.

 

2. Gegevens die wij verzamelen:

IBIZA HAIRWRAPS is gespecialiseert in het maken van haarversieringen en verkoopt deze aan retailers zoals kappers. Via de webshop worden de bestellingen opgenomen en deze zullen worden verzonden naar een door u opgegeven adres.
In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:
-Gegevens die door jou worden verstrekt
IBIZA HAIRWRAPS verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres en wachtwoord wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Ook door het meedoen aan onze prijsvragen of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van het schrijven van een review over een IBIZA HAIRWRAPS-product, worden persoonsgegevens verzameld. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mail adres ook afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de Website inschrijft voor onze nieuwsbrief. 
-Gegevens die wij automatisch verzamelen
IBIZA HAIRWRAPS verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze Website. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina’s die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze Website.

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een derde partij die door ons wordt ingeschakeld om je bestelling te produceren; een vervoerder zoals DHL of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverlener EMSpay om je betaling (IDEAL, Maestro en Bancontact) te kunnen verwerken.
Het beheren van je account
Je kunt je eigen account aanmaken op onze Website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst.
Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden.
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact met ons op te nemen. 
Reviews en opmerkingen
We horen graag over jouw ervaringen met onze Website en natuurlijk onze producten. Voor het schrijven van klantenreviews over een IBIZA HAIRWRAPS product maken wij gebruik van derde partijen. Indien je een review over een IBIZA HAIRWRAPS-product wenst te schrijven worden er persoonsgegevens over jou verzameld.
Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via een derde partij zoals TrustPilot, Social Media of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete toestemming zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.
Promotionele acties en prijsvragen
Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto’s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze Website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.
Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de Website, de Editor(s) en de App(s) gegevens zoals het IP-adres van je computer, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, je browser, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast.
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek.
Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.
Verbetering van onze Klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze Klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze Klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via telefoon, e-mail.

4. Doorgifte aan derden:

We stellen we je gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit Beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen. IBIZA HAIRWRAPS  zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe je voorafgaande toestemming hebbing verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.

5. Beveiliging van je gegevens:

IBIZA HAIRWRAPS gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Elk account is  bestaat uit jou unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de  hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

6. Cookies:

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van onze Website of online Editor(s) via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de Website te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze Website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om jou relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de Website gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.
IBIZA HAIRWRAPS gebruikt de volgende soorten cookies:
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze Website te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze Website of App(s) te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.
Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze Website via Google Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze Website wordt bezocht, welke delen van onze Website bezoekers het interessantst vinden, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze Website voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browserinstellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “Help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

7. Jouw rechten ( inzage, correctie en verzet ):

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verzet, kun je richten aan ons via email: info@ibizahiarwraps.nl .

8. Toepasselijk recht en geschillen:

Dit Privacy- en Cookiebeleid en jouw gebruik van onze Website wordt beheersd en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Privacy- en Cookiebeleid en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

9. Wijzigingen en vragen

Ons Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken .
Als je vragen hebt over je gegevens, ons Privacy- en Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail: info@ibizahairwraps.nl.

10. Foto's:

Wij zullen enkel foto's gebruiken op onze Website en  Social Media waar toestemming voor verkregen is door de persoon die op de foto staat. ( of  bij minderjarigen , toestemming van de ouders/verzorgers ). Alle door ons geplaatste foto's worden voorzien van één van onze IBIZA HAIRWRAPS watermerken. Wij plaatsen ook foto's van evenementen, enkel waar omstanders niet expleciet in beeld gebracht zijn. Mocht u zichzelf herkennen op een foto en deze foto liever verwijderd wilt zien, kunt u ons hierover mailen. ( info@ibizahairwraps.nl )   

 

 

 

 

© 2016 - 2023 IBIZA Hairwraps | sitemap | rss